Moto orientēšanās.
Dalības maksa 5.00 eur

Reģistrēties spēlei - Apceļo Latviju.